Kácení stromů

Kácení stromů

Firma zahradnické služby Vám nabízí kompletní služby v oblasti údržby a péče o zeleň, které zajišťujeme v hlavním městě Praha a na území Středočeského kraje. Nabízíme řešení pro ty, kteří si přejí zajistit veškerou péči o zahradu či jakýkoli zelený prostor. Mile vás překvapíme naší rychlou komunikací a perfektní kvalitou odvedené práce. Údržba zahrad je pro nás radost, spojená s Vaší spokojeností. Těšíme se na budoucí spolupráci.


Kácení stromů Kácení stromů 1 Kácení stromů 2 Kácení stromů 3 Kácení stromů 4 Kácení stromů 5 Kácení stromů 6 Kácení stromů 7 Kácení stromů 8 Kácení stromů 9

Kácení stromů

Naše firma provádí kácení stromů, rizikové kácení stromů, prořezávání stromů i úpravu živých plotů. Cílem je kvalitní a rychlé provedení naší práce, přesně tak jak si náš zákazník bude přát. Během několika let kdy existujeme na trhu, jsou naši pracovníci zkušení a setkali se s kácením stromů menšího i většího vzrůstu.

Pro kácení stromů máme k dispozici, pouze pracovní stroje od ověřených a renomovaných firem. S těmito pracemi je samozřejmě spojený i vznik biologického odpadu, o který se, pokud si budete přát, také postaráme. Naše služby provádíme v Hlavním městě Praha a na území Středočeského kraje

Kácení stromů

Častou činností, patřící mezi zahradnické služby je kácení stromů. Již výše jsme uvedli, že naše firma se během své existence na trhu postarala o kácení stromů různé velikosti a náročnosti. Při těchto činnostech klademe největší důraz na bezpečnost práce. S majitelem probereme jeho požadavky a navrhneme mu nejideálnější řešení, jak z hlediska bezpečnosti, tak i rychlosti práce.

Pokud potřebujete pomoci s porážkou stromu, neváhejte se na nás obrátit, je možné se u nás nezávazně informovat na ceně, a to buď po osobní prohlídce, kterou také nejvíce preferujeme, nebo je možné zaslat materiály na naší emailovou adresu. Máme kvalifikované zaměstnance, kteří svou práci provádějí s nejlepším svědomím a vědomím.

Kácení stromů - kdy je potřeba povolení?

Pokud vás okolnosti nutí k tomu, že potřebujete na svém pozemku pokácet strom, můžete provádět kácení stromů do obvodu 80 cm měřeno 130 cm nad zemí bez povolení. Na větší stromy už musíte získat povolení od obecního úřadu. Bez povolení se obejde i v případě že se jedná o ovocné stromy ve vaší zahradě.

Existují i jiné výjimky, kdy na kácení stromů nepotřebujete povolení. Pokud strom bezprostředně ohrožuje život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je umožněno poražení stromu provést. Ten kdo ovšem provedl pokácení, je povinen do 15 dnů tuto skutečnost nahlásit na příslušném orgánu a musí doložit dokumenty, prokazující důvody pokácení.

Kácení stromů - kdy lze provést kácení?

Dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. § 8 odst. 5 se provádí a povoluje kácení stromů rostoucích mimo les v době vegetačního klidu, což ovšem není právními předpisy přesně stanoveno.

V praxi se nejčastěji kácení stromů povoluje v době od 1. října do 31. března. Neznamená to sice, že kácení stromů je ve vegetačním období úplně zakázáno, je však potřeba brát v potaz, že kácením mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. Týká se to například ochrany ptáků, kdy je zakázáno úmyslně poškozovat nebo odstraňovat jejich hnízda a vyrušovat je během rozmnožování a odchovu mláďat.

Kácení stromů - postup

První činnost při přípravě na pokácení stromu je v klidu si prohlédnout danou situaci, obhlédnout si strom, všimnout si jak je rostlí, jestli není nahnilý, určit si směr pádu, tak aby nedošlo k újmě na zdraví, či majetku.

Důležité je také si připravit únikovou cestu, kudy budete ustupovat. Je potřeba si také zkontrolovat pracovní nástroje, zdali máme doplněné pohonné hmoty, nabroušený řetěz na pile atd.

Kácení stromů - samotné kácení

Pokud má strom větve až k zemi, přistoupíme k odvětvení kmene, abychom se lépe ke stromu dostali. Provedeme směrový řez, hloubka řezu by měla sahat do 1/5 až 1/3 tloušťky kmene a výška klínu asi 2/3 hloubky řezu. Z protilehlé strany provedeme hlavní řez, který vedeme ve výši 2/3 zářezu tak, aby mezi zářezem a hlavním řezem zůstal přibližně 3 cm neprořízlý pás tzv. nedořez.

V počáteční fázi pádu, ustupujeme od stromu vzad po předem připravené únikové cestě. Přesvědčíme se, jestli nezůstala viset ulomená větev na případném vedlejším stromě, která by nás mohla ohrožovat pádem a můžete přistoupit odvětvení kmene a nařezání na požadovanou velikost.

Rizikové kácení stromů

Rizikovým kácení stromů se rozumí, kácení stromů v místech, kde by při klasickém pokácení vnikalo riziko újmy na zdraví či majetku. Typickým příkladem jsou stromy rostlé v blízkosti domů, drátů elektrického vedení atd.

Existují různé způsoby provedení techniky kácení stromů a zvolení jedné z možností záleží na konkrétních podmínkách. Možností je několik. Například navazování odřezaných částí a spouštění, kontrolovaný shoz bez vázání v případě, že shoz nic na zemi neohrožuje.

Další možností je navázání kmene lanem, pro usměrnění pádu. Je důležité mít na paměti, že tyto způsoby kácení stromů jsou nebezpečné a doporučujeme je svěřit do rukou vyškolených odborníků.

Kácení stromů - úprava živých plotů

Mimo kácení stromů naše služby zahrnují i úpravu živých plotů. Především zastřihávání jak listnatých tak jehličnatých plotů. Nejideálnějším obdobím pro stříhání opadavého živého plotu je předjaří, kdy ještě neproudí ve větvičkách míza a na konci června, kdy končí jarní období růstu.

U stálezelených rostlin poprvé sestřihujeme v době vegetačního klidu a poté můžeme zkrášlit náš živý plot ještě v srpnu.

Kácení stromů - video

Kácení stromů - fotky:

Kácení stromů Kácení stromů 1 Kácení stromů 2 Kácení stromů 3 Kácení stromů 4 Kácení stromů 5 Kácení stromů 6 Kácení stromů 7 Kácení stromů 8 Kácení stromů 9

Kácení stromů - mohlo by vás také zajímat

Zahradnické práce

Proč vybrat právě nás

  1. Reagujeme na vaší poptávku ještě tentýž den
  2. Používáme vybavení od renomované firmy Stihl
  3. Zdarma Vás naštívíme a provedeme kalkulaci na místě
  4. Při sjednání pravidelných služeb možnost slevy

Z našich referencí

Kácení stromů 8 Kácení stromů 9

Zahradnické služby Zahry v číslech

  • Naše firma působí na trhu více než 6 let
  • Momentálně máme za sebou více než 386 spokojených klientů
  • Opracovali jsme více než 789 000 m2 travnatých a jiných ploch
  • Zvertikutovali jsme cca 52 400 m2
  • Zlikvidovali jsme více než 34 700 m3 biodpadu
  • Můžete nás sledovat na 3 sociálních sítích

Působíme hlavně v těchto oblastech

Kácení stromů 10

Tomáš Zahrádka, Tel: +420 605 701 110, Email: zahradka@zahry.cz