Údržba zahrad

Údržba zahrad

Firma zahradnické služby Vám nabízí kompletní služby v oblasti údržby a péče o zeleň, které zajišťujeme v hlavním městě Praha a na území Středočeského kraje. Nabízíme řešení pro ty, kteří si přejí zajistit veškerou péči o zahradu či jakýkoli zelený prostor. Mile vás překvapíme naší rychlou komunikací a perfektní kvalitou odvedené práce. Údržba zahrad je pro nás radost, spojená s Vaší spokojeností. Těšíme se na budoucí spolupráci.


Údržba zahrad Údržba zahrad 1 Údržba zahrad 2 Údržba zahrad 3 Údržba zahrad 4 Údržba zahrad 5 Údržba zahrad 6 Údržba zahrad 7

Údržba zahrad

Údržba zahrad či jiných veřejných, nebo soukromých ploch patří mezi naše hlavní činnosti. V této oblasti vám nabízíme komplexní celoroční péči, ale i jednorázové práce. Pravidlem je vždy prevence, pokud si přejeme, aby zahrada byla během celého roku krásná.

Zahrada je neustále se měnící celek, čím je zákazník náročnější, ať už na vzhled trávníku, nebo na zátěž jeho povrchu, tím více je pravidelná údržba zahrad potřeba. V následujících odstavcích vám přiblížíme jednotlivé kroky, které souvisejí s pravidelnou péčí a se kterými vám velice rádi pomůžeme. Je důležité mít na paměti, že vaše údržba zahrad velmi závisí na aktuálním ročním období.

Sekáním udržujeme potřebnou výšku trávníku, která se odvíjí dle jednotlivých typů trávníku. Sekání trávy podporuje odnožování travních jedinců a tím dosahujeme i dostatečného zárůstu a kvalitního vzhledu travnaté plochy. Jednotlivé travní druhy reagují rozdílně na intenzitu a výšku sekání. Tím je četnost sekání trávy odvislá od druhového složení, funkce trávníku a vlivu počasí.

Údržba zahrad - sekání trávníku

Mezi nejčastější činnosti naší firmy je údržba zahrad sekáním trávy. Existují různá kritéria jak, čím, jak často trávník na zahradě sekat. Jednoduchým mottem u této činnosti je pravidlo určující výšku sekání.

Při jedné seči se nedoporučuje odstřihovat více než třetina, maximálně dvě pětiny narostlých nadzemních částí trav. Pokud provádíme sekání trávy několikrát do roka až při přerostlém porostu, musíme počítat s tím, že oslabujeme životaschopnost trav a také barvu trávníku, která se změní ze sytě zelené na zelenožlutou.

Naopak pravidelné a časté sekání zabraňuje travám, aby nadměrně vykvétaly, více a znovu odnožují a důsledkem této věci také je, že trávník má možnost více houstnout.

Údržba zahrad - jarní údržba

Co nám dále ještě pomáhá ke krásnému vzhledu trávníku je jarní údržba zahrad vertikutací, hnojením dusíkatých hnojiv, dosetím travního osiva a zapískováním. Pískujeme proto, aby trávník dobře přijímal vodu.

Pokud se z jara provede údržba zahrad vertikutací, trávník se provzdušní a prořeže a tímto se zbavíme travní plstě a mechů, které jinak zabraňují ideálnímu přijímání vody do půdy.

Prořezání trávníku může částečně pomoci i proti rozrůstání některých druhů dvouděložného plevele, který by poté mohl během dalšího ročního období dělat neplechu v celkové kvalitě trávníku. Je více než vhodné s těmito činnostmi sloučit i zarovnání okrajů trávníku do přesných kontur, aby se nespojoval se záhony, neprorůstal do nich, pohodlně se dal dosekávat sekačkou až k okraji a tím se údržba zahrad velice zjednoduší. Pamatujme, trávník jako takový je alfou a omegou celé zahrady, potřebuje péči v každém ročním období.

Údržba zahrad - vertikutace

Zahradnické práce zahrnují, táke vertikutaci trávníků. Údržba zahrad vertikutací patří mezi základní doporučené úkony při údržbě trávníku. Lze ji jednoduše chápat jako způsob, kterým pročesáváme trávník. Ze zkušenosti víme, že mnoho lidí tuto činnost opomíjí, ale je to stejně důležitá činnost jako například hnojení.

Vertikutace vám z trávníku odstraní tzv. stařinu, podněcuje tvorbu nových výhonů. Zlepšíme sorpční vlastnosti trávníku a ten proto poté lépe dýchá a lépe přijímá živiny.

Po výkonu doporučujeme trávník pohnojit vhodným hnojivem a dosít holá místa po zásahu trávní směsí, pokud byl před vertikutací trávník opravdu hodně zanesen. Brzy budete svědci toho, že ošetřená plocha zareaguje zhoustnutím a svěže zeleným zabarvením.

Tato údržba zahrad se provádí pomocí specializovaného stroje, nejlépe dvakrát do roka, z jara a na podzim. Jarní vertikutaci bychom měli nechat dopřát každému trávníku.

Údržba zahrad - hnojení

V dnešní moderní době je velký výběr z různých typů a druhů hnojiv, ale ne každý je stejný a ten správný. Údržba zahrad naší firmou spočívá v používání pouze ověřených a kvalitních produktů, které jsou na tento úkon vyrobené. Jak jsme doporučili výše, je vhodné započít hnojit vaši zahradu v jarním období, ale dále se pokračuje i v létě a na podzim, avšak poměr živin je vždy úplně jiný.

Údržba zahrad - ošetření plevele

Na našem i zahraničním trhu se dnes vyskytují biologicky neškodné přípravky. Údržba zahrad těmito postřiky je bezpečná. Produkty se velice snadno a rychle v půdě rozloží, aniž by způsobily nějakou komplikaci životnímu prostředí. Toto ošetření zabrání růstu nežádoucího plevele na vašem trávníku. Pro začátek je nutné zohlednit, jak moc je vaše zahrada tímto nežádoucím plevelem okupována, dle toho závisí, kolikrát do roka se toto ošetření během údržby zahrad opakuje.

Údržba zahrad - řez dřevin

Naše firma Zahradnické služby ZAHRY zajišťuje řez dřevin a rostlin všech druhů a velikostí a vždy tuto práci provádí proškolení pracovníci. Tato údržba zahrad je spojená s rizikem úrazů. Spadá do ní rizikové kácení dřevin v těžko přístupných podmínkách. Téměř všechna péče o zahradu započíná v jarním období a ani zde není výjimka. Prořezávání rostlin a řez dřevin je důležité provádět především na jaře. Míníme tím okrasné stromy a keře, ovocné stromy.Jednou z našich služeb je i Kácení stromů a stromků. V dalších měsících během roku, zejména v letních měsících, se nejčastěji při údržbě zahrad provádí zastřižení živých plotů a jehličnanů.

Údržba zahrad - video

Zahradnické služby - fotky:

Údržba zahrad Údržba zahrad 1 Údržba zahrad 2 Údržba zahrad 3 Údržba zahrad 4 Údržba zahrad 5 Údržba zahrad 6 Údržba zahrad 7

Údržba zahrad - mohlo by vás také zajímat

Zahradnické práce

Proč vybrat právě nás

  1. Reagujeme na vaší poptávku ještě tentýž den
  2. Používáme vybavení od renomované firmy Stihl
  3. Zdarma Vás naštívíme a provedeme kalkulaci na místě
  4. Při sjednání pravidelných služeb možnost slevy

Z našich referencí

Údržba zahrad 8 Údržba zahrad 9

Zahradnické služby Zahry v číslech

  • Naše firma působí na trhu více než 6 let
  • Momentálně máme za sebou více než 386 spokojených klientů
  • Opracovali jsme více než 789 000 m2 travnatých a jiných ploch
  • Zvertikutovali jsme cca 52 400 m2
  • Zlikvidovali jsme více než 34 700 m3 biodpadu
  • Můžete nás sledovat na 3 sociálních sítích

Působíme hlavně v těchto oblastech

Údržba zahrad 10

Tomáš Zahrádka, Tel: +420 605 701 110, Email: zahradka@zahry.cz