Sekání trávy

Sekání trávy

Firma zahradnické služby Vám nabízí kompletní služby v oblasti údržby a péče o zeleň, které zajišťujeme v hlavním městě Praha a na území Středočeského kraje. Nabízíme řešení pro ty, kteří si přejí zajistit veškerou péči o zahradu či jakýkoli zelený prostor. Mile vás překvapíme naší rychlou komunikací a perfektní kvalitou odvedené práce. Údržba zahrad je pro nás radost, spojená s Vaší spokojeností. Těšíme se na budoucí spolupráci.


Sekání trávy Sekání trávy 1 Sekání trávy 2 Sekání trávy 3 Sekání trávy 4 Sekání trávy 5 Sekání trávy 6 Sekání trávy 7 Sekání trávy 8 Sekání trávy 9

Sekání trávy

Zahradnické služby ZAHRY se specializují na sekání trávy ve všech formách. Sekání trávy je jeden ze základních postupů péče o trávník. Nevhodně posekaná tráva zanechá nejen nekvalitní estetický dojem, avšak může dojít i k poškození trávy a tím i k nenávratným změnám v trávním porostu.

Sekáním udržujeme potřebnou výšku trávníku, která se odvíjí dle jednotlivých typů trávníku. Sekání trávy podporuje odnožování travních jedinců a tím dosahujeme i dostatečného zárůstu a kvalitního vzhledu travnaté plochy. Jednotlivé travní druhy reagují rozdílně na intenzitu a výšku sekání. Tím je četnost sekání trávy odvislá od druhového složení, funkce trávníku a vlivu počasí.

Sekání trávy - jak správně sekat?

Sekání trávy je nutné přizpůsobit přírůstku tak, že bychom měli při každém sekání snižovat výšku trávníku o maximálně 1/3 výšky. To znamená, že při sekání trávy přerostlé, bychom měli sekat nikoliv najednou, ale vždy o 1/3 výšky v odstupu několika dní, než se poseká na původní výšku. S tím souvisí skutečnost, že čím výše trávník sekáme, tím méně je stresován horkem a suchem v letním období. Proto při větší výšce trávníku a dobrém zahnojení si optimálně drží vlhkost a celkově lépe řídí svůj vodní režim a tím nedochází k jeho žloutnutí.

Sekání trávy - první sekání v roce

První sekání trávy v roce nelze přesně určit, záleží na mnoha faktorech, teplota, vlhkost, nadmořská výška, průběh zimy. Zpravidla to však bývá v našich zeměpisných šířkách v dubnu až květnu. Četnost sekání trávy se u běžného trávníku v zahradách pohybuje 8 - 12 sečí, přičemž opět velice záleží na průběhu roku, na úhrnu srážek, teplotě atd.

První sekání trávy po výsevu by mělo proběhnout při výšce trávníku 6 - 8 cm, kdy by mělo dojít ke snížení na 5 - 6 cm. Postupným sečením v pravidelných rytmech se přibližujeme na danou výšku trávníku.

Sekání trávy - jakou zvolit sekačku?

V nepřeberné škále sekaček na sekání trávy jsou dominantní dva systémy sekání trávy: rotační sekačky a vřetenové sekačky. Každá z nich má svoje výhody a do jisté míry lze říci, že se hodí i na určitý druh trávníku.

Sekání trávy na jaře

Jakmile nám to dovolí počasí, kovovými hráběmi odstraníme z trávníku napadané nebo naváté listí, sesbíráme větve, případně kameny a provedeme sekání trávy na výšku asi 4 cm. Potom hráběmi nebo sekačkou se sběrným košem uklidíme zbytky stařiny.

Další důležitou prací je provzdušnění. Ostrými prořezávacími hráběmi vyhrabeme či prořežeme stávající drn do hloubky 3 až 5 mm. Na větší plochy použijeme motorový vertikutátor. Tímto zásahem trávník provzdušníme, odstraníme mech a vznikající plst. Pozor, provzdušňujeme trávník nejméně dva roky starý! Pokud travnatá plocha žloutnoucí nebo hnědavou barvou vykazuje zamokření, musíme zvolit pracnější způsob ošetření: nejprve trávník propichujeme ostrými vidlemi nebo aerifikačním válcem, pak vzniklé otvory zasypáváme ostrým křemičitým pískem, čímž upravíme poměr vzduchu a vody v půdě a zároveň narušíme tuhost půdy.

Nejvyšší čas je nyní i pro postupné vápnění trávníku. Mletý vápenec, nebo ještě lépe dolomitickým vápencem, který obsahuje navíc hořčík. Tím neutralizujeme půdu a zabráníme tak růstu mechu v trávníkovém porostu.

Nikdy nevápníme a nehnojíme současně, ba ani nemícháme vápenatá a dusíkatá hnojiva! Jsou-li v trávníku silně poškozená místa, přisejeme do nich travní směs.

V dubnu začíná tráva výrazně růst, proto také začínáme sekání trávy provádět pravidelně. Čím častěji, tím bude porost více hustý.

Sekání trávy v létě

Sekání trávy provádíme přibližně v týdenních intervalech a můžeme se držet následujícího pravidla: při teplotách vyšších než 25 °C zkracujeme porost o třetinu délky, při 20 až 25 °C o jednu polovinu a při teplotě pod 20 °C můžeme zkracovat o dvě třetiny délky porostu. Jinak trávník slunci těžko odolá, zežloutne a prořídne.

Trávník nesmí přeschnout. Zavlažujeme buď většími dávkami vody jednou za 3 až 4 dny, nebo menšími dávkami každý den brzy ráno či po západu slunce. Nikdy nezavlažujeme za plného slunce, abychom nezpůsobili úpal rostlin a také prudký rozvoj travních rzí a plísní.

Sekání trávy na podzim

Na podzim roste tráva velmi pomalu, ale přece. Sekání trávy provádíme už většinou jen dvakrát do měsíce. Nikdy trávu nenechávejte kratší než 4 cm – příliš nízký trávník je totiž náchylnější a poškození zimou. Jakmile teplota klesne pod 7 ºC, sekání trávy provádět přestaneme.

Neshrábnuté listí na trávníku po několika dnech vytvoří vlhké a tmavé prostředí, pod kterým se rychle tvoří plísně a tráva nemůže dýchat. Proto je třeba listí shrabovat průběžně. S malou vrstvou si poradí i sekačka

Sekání trávy - rotační sekačky

Při dobrém nabroušení nožů a dostatečném výkonu motoru mají kvalitní střih a velmi dobrý sběr pokoseného materiálu. Sekání trávy lze provádět i na přerostlou nebo mokrou trávu.

Sekání trávy - vřetenové sekačky

Vřetenové sekačky mají při dobrém seřízení nejvyšší kvalitu sečení a jsou tedy nepostradatelné na okrasném trávníku. Systém sekání trávy je na principu nůžek – jednotlivé listy trávníku jsou odříznuty a nikoliv odseknuty (jako v případě rotačního sečení). Řez listů je vždy rovný a neotřepaný a trávník mnohem lépe regeneruje, je méně náchylný k vysychání i nemocem. Pro ty, kdo chtějí docílit i barevného aspektu světlých a tmavých pruhů na ploše je sečení vřetenovou sekačkou nezbytné

Sekání trávy - video

Zahradnické služby - fotky:

Sekání trávy Sekání trávy 1 Sekání trávy 2 Sekání trávy 3 Sekání trávy 4 Sekání trávy 5 Sekání trávy 6 Sekání trávy 7 Sekání trávy 8 Sekání trávy 9

Sekání trávy - mohlo by vás také zajímat

Zahradnické práce

Proč vybrat právě nás

  1. Reagujeme na vaší poptávku ještě tentýž den
  2. Používáme vybavení od renomované firmy Stihl
  3. Zdarma Vás naštívíme a provedeme kalkulaci na místě
  4. Při sjednání pravidelných služeb možnost slevy

Z našich referencí

Sekání trávy 8 Sekání trávy 9

Zahradnické služby Zahry v číslech

  • Naše firma působí na trhu více než 6 let
  • Momentálně máme za sebou více než 386 spokojených klientů
  • Opracovali jsme více než 789 000 m2 travnatých a jiných ploch
  • Zvertikutovali jsme cca 52 400 m2
  • Zlikvidovali jsme více než 34 700 m3 biodpadu
  • Můžete nás sledovat na 3 sociálních sítích

Působíme hlavně v těchto oblastech

Sekání trávy 10

Tomáš Zahrádka, Tel: +420 605 701 110, Email: zahradka@zahry.cz